renovatievloer

√ Geschikt voor veel toepassingen

√ Duurzaam en sterk

Licht en uitstekend bewerkbaar

√ Isolerend en zettingsvrij

√ Snel en overal aan te brengen

In korte tijd uitgehard

Geproduceerd via in eigen
   beheer ontwikkelde units

Schuimbeton

Schuimbeton is een hoogwaardig, homogeen schuimbeton van constante kwaliteit dat geproduceerd wordt via in eigen beheer ontwikkelde Schuimbeton menginstallaties.

Schuimbeton wordt gebruikt in de woning-, utiliteits-, grond-, weg- en waterbouw.
Het product is duurzaam, snel en overal aan te brengen, in korte tijd uitgehard, licht, sterk, uitstekend bewerkbaar, isolerend en zettingsvrij.

Schuimbeton wordt onder meer gebruikt bij werkvloeren, funderingen en kruipruimten.  En met zicht op renovatie van vloeren: Middels innovatieve schuimbeton-injecties worden verzakte instabiele vloeren snel "gelift", holle ruimtes gevuld en de ondergrond versterkt.     
(Zie vloerliften)

Een Celbeton unit op een bedrijfsterrein

Voorsprong door ervaring en techniek
Vanaf begin jaren 90 zijn wij actief als producent en verwerker van Schuimbeton. In de laatste decennia zijn door de marktexpansie de ontwikkelingen in het produceren en verwerken van Schuimbeton elkaar snel opgevolgd.Celbeton stort in Zwolle

Enkele toepassingen van Schuimbeton

  • Werkvloeren die snel beloopbaar en
    sterk moeten zijn
  • Isolatie van kruipruimten
  • Isolatie van op staal gefundeerde vloeren, bijv koel- en vrieshallen, bedrijfshallen, woningen, tankbodems, wegen, fiets- en wandelpaden, parkeerterreinen en tennis- en atletiekbanen in gebieden met een slappe ondergrond
  • Snelhardend, licht en draagkrachtig voor sleuven, boorgaten, buiten gebruik gestelde riool- en pijp-leidingen,putten, tanks, kelders en loze ruimten
  • Vul- en ophoogmateriaal voor het snel bouwrijp en toegankelijk maken van bouwterreinen
  • liften en stabiliseren van verzakte vloeren middels schuimbeton-injecties
Klik hier voor alle toepassingen.

Projecten & Innovaties

Kies voor Faber Comfortvloer
Eerste fiets- en wandelpaden met met fundering van schuimbeton
Aardbevingsbestendig wonen op innovatief schuimbeton

Meer »Downloads

Brochure Natte lijn
Brochure Droge lijn
Brochure kruipruimte isolatie